Föreningen

Föreningen

 

Lillskutts ekonomiska förening

Föreningens mål och syfte är att driva förskola i Skuttunge skolas upptagningsområde.

 

Styrelsen

Styrelsen ska uppmuntra och stödja tankar och idéer som stödjer vårt mål och syfte. Den ansvarar för föreningens ekonomi och personal och fungerar som kontaktorgan mellan personal och föräldrar.

 

Medlemmar med barn på Lillskutt

Ansvarar med egen arbetsinsats för att den inre och yttre miljön på förskolan är bästa tänkbara.

 

Kontakta styrelsen:

 

Ordförande:

Anton Westerberg

070-2684205

 

Kassör:

Henrik Sandström

Tel. 070-8780778