Utvecklingsområde

Lillskutt förskolas utvecklingsområde

 


Läsår ht20/vt21

          Vårat utvecklingsområde detta läsår är Barnkonventionen.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag.

FN:s konvention om barns rättigheter lyfts in i förskolans läroplan och utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa.

Genom detta arbete är vår ambition att Lillskutt förskola ska utvecklas och öka sin kvalitet på undervisningen.Läsår ht19/vt20

Vårat utvecklingsområde detta läsår var Hållbar utveckling. "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället" (lpfö18). Barnen kommer ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 


Våra vänner från Kungaskogen kommer att finnas med i undervisningen. Kungaskogen är en värdegrundande saga där empati, djur, kompisar och natur vävs in på ett naturligt och intresseväckande sätt. Livsstil, hälsa, miljö och  teknik kommer också in som viktiga budskap.