När barnet är sjukt


När barnet är sjukt


Lillskutt förskola följer Landstinget i Uppsala läns rekommendationer när barnet är sjukt.

När barnet är sjukt

 

Om barnet under vistelse i förskoleverksamheten blir sjukt eller om det händer en olycka tar personalen kontakt med föräldrarna. 

Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. 

Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppverksamheten, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.


I broschyren När barnet är sjukt (se länk ovan) finns några vanliga infektionssymptom och infektionssjukdomar beskrivna samt Landstinget i Uppsala läns rekommendationer om barnet kan vara i förskolan eller vara hemma.