TYRA

TYRA - dokumentation & kommunikation


Vi på Lillskutt förskola har valt att använda TYRA i vår verksamhet.

TYRA är helt enkelt en app för att hantera dokumentation och kommunikation för verksamheten på ett modernt och digitalt sätt.


Några av de saker som gjorde att vi valde TYRA:

  • Lätt att använda
  • Ni som vårdnadshavare får en bättre insyn i vår verksamhet
  • Ett säkert sätt att dela information
  • Barnen kan även hemma återberätta om sin dag med hjälp av bilderna och texten i TYRA
  • Information blir enklare att hitta
  • Barnen har en egen digital lärlogg där barnets lärande och dokumentation finns samlat
  • En blogg för att dokumentera våra aktiviteter med bild och text
  • Få information om något viktigt saknas i barnets korg t.ex. strumpor eller blöjor


TYRA är helt anpassad till GDPR