Om Lillskutt

Välkommen till Lillskutt förskola


År 1991 startades Lillskutt förskola. Vi är en liten förskola där föräldrarna medverkar aktivt genom styrelsearbete, fixardagar och städ av lokalerna.

I barngruppen finns 22 barn i åldrarna ett till fem år som leker och utvecklas tillsammans med oss pedagoger. Vår kompetenta personalgrupp har väl inarbetade rutiner men anpassar också verksamheten efter nuvarande grupp och dess behov utifrån förskolans läroplan Lpfö18.  Vår lilla enhet ger oss möjlighet att "se" varje barn under dagen. 

Förskolans placering mitt i en skogsbacke ger oss möjlighet till mycket utelek i stimulerande miljö. Vi är ute varje dag och kan då uppleva årstidernas växlingar, utveckla vår motorik genom lek på gården  och i skogen, leka spännande lekar i skogsbacken bakom huset och få massor av frisk luft. Närheten till skolan ger också möjlighet till spontana besök på skolgården.


Lillskutt förskola har egen kokerska, som lagar all mat på förskolan.

En härlig doft av hemlagad mat och nybakat bröd sprider sig från vårt kök och retar aptiten.