Köket

Köket


All mat lagas av Lillskutts egen kokerska Eva. 

Bra matvanor och daglig fysisk aktivitet bevarar och främjar god hälsa. Detta är något som vi på Lillskutt försöker prioritera i vårt arbete genom trivsamma måltider. För att skapa en helhetsbild av våra måltider använder vi oss av måltidsmodellens sex olika områden 

-God, Integrerad, Näringsriktig, Trivsam, Hållbar & Säker


"Jag lagar all mat till lunch och mellanmål. Bjuder också ibland på husmanskost för att bevara vårt kulturarv. Viktigt för oss är att barnen har en trevlig matstund och får äta sig mätta på god och näringsriktig mat.

Lite extra festligt äter vi till påsk och jul.

Från vår trädgård tar vi tillvara frukt och bär, en del fryser jag in och serverar senare under terminen. Ibland passar vi på att ha lite extra festligt och grilla något gott ute. Uppskattat av alla, både stora och små.

Jag har samarbete med sv. livsmedelskvalitet för att följa hygienregler som gäller för internkontroll i förskolans kök." //Eva.