Föreningen

Föreningen


Lillskutt ekonomiska förening

Föreningens mål och syfte är att driva förskola i Skuttunge skolas upptagningsområde.


Styrelsen

Styrelsen ska uppmuntra och stödja tankar och idéer som stödjer vårt mål och syfte. Den ansvarar för föreningens ekonomi, personal samt har ansvar för förskolans systematiska kvalitetsarbete och fungerar som kontaktorgan mellan personal och föräldrar.


Medlemmar med barn på Lillskutt

Som medlem i föreningen förbinder du dig att följa föreningens stadgar.

Som medlem kommer du som vårdnadshavare att vara delaktig på olika sätt i föreningens åtaganden och ansvarsposter:

  • Ingå i styrelsen i dess olika roller.
  • Källsorteringsansvarig - vid behov tömma förskolans miljöstation vid en återvinningsstation.
  • Grovsopsansvarig - vid behov tömma förskolans grovsopor vid en återvinningsstation.
  • Fixaransvarig - vid behov genomföra arbetsuppgifter i den inre och yttre miljön på förskolan.
  • Valberedningen.
  • Ansvariga för fixardagen.
  • Teknikansvarig. Vid behov hjälpa till med förskolans tekniska utrustning t.ex. projektorn.


Som medlem förväntas du att aktivt delta i föreningens möten, vanligtvis ett medlemsmöte under höstterminen samt en årsstämma under vårterminen. 

Medlemmar har också ett ansvar att städa enligt upprättat städschema samt att delta på av föreningen anordnade fixardagar.


Genom att placera sitt barn och därmed bli medlem i föreningen kommer alltså ett ansvar att vara aktiv och engagerad i förskolans verksamhet, som i grund och botten handlar om att skapa en så god miljö och så goda förutsättningar som möjligt för att våra barn skall ha det bra.


Kontakta styrelsen:


Ordförande:

Björn grinndal

073-9776482


Kassör:

Niklas Asplund

073-5125200Lillskutt förskola är stängd två dagar för planering under höstterminen samt två dagar för utvärdering och utbildning under vårterminen.


Lillskutt förskola har sommarstängt fyra veckor under sommaren. 

I de fall ni har behov av barnomsorg under dessa veckor kontakta rektor Pernilla Anstrén:

rektor@lillskutt.se