Föreningen

Föreningen


Lillskutt ekonomiska förening

Föreningens mål och syfte är att driva förskola i Skuttunge skolas upptagningsområde.


Styrelsen

Styrelsen ska uppmuntra och stödja tankar och idéer som stödjer vårt mål och syfte. Den ansvarar för föreningens ekonomi och personal och fungerar som kontaktorgan mellan personal och föräldrar.


Medlemmar med barn på Lillskutt

Ansvarar med egen arbetsinsats för att den inre och yttre miljön på förskolan är bästa tänkbara.


Som medlem i föreningen kommer du som förälder att vara delaktig på olika sätt i föreningens åtaganden. Det innebär t.ex. att du kan komma att ingå i styrelsen i dess olika roller, ansvara för olika återkommande uppgifter som källsorteringsansvarig eller valberedningen. Styrelsen utser vid vissa tillfällen medlemmar som inte ingår i styrelsen att åt styrelsen utföra vissa uppgifter för att underlätta inom olika områden.


Medlemmar har också ett ansvar att städa enligt upprättat städschema samt att delta på av föreningen anordnade städdagar.


Genom att placera sitt barn och därmed bli medlem i föreningen kommer alltså ett ansvar att vara aktiv och engagerad i förskolans verksamhet, som i grund och botten handlar om att skapa en så god miljö och så goda föresättningar som möjligt för att våra barn skall ha det bra.


Kontakta styrelsen:


Ordförande:

Björn grinndal

073-9776482


Kassör:

Niklas Asplund

073-5125200Lillskutt förskola är stängd två dagar för planering under höstterminen samt två dagar för utvärdering under vårterminen.


Lillskutt förskola har sommarstängt fyra veckor under sommaren. 

I de fall ni har behov av barnomsorg under dessa veckor kontakta rektor Pernilla Anstrén:

rektor@lillskutt.se