Utemiljö

Utemiljö


Vi på Lillskutt är ute i alla väder. Vi är ute minst en gång om dagen och de yngre barnen sover ute i vagnar året om.

På förskolans framsida finns gungor, sandlåda, två traktorer, en bil och en lekstuga. Möjlighet till odling och en stor gräsyta för lekar.

Bakom huset finns en härlig skogsbacke som ger möjlighet till konstruktion med naturmaterial, naturlig rörelseträning med rutschkana, klätterhus, byggbod, en bro och en båt för att stimulera fantasilek.


Vi vistas ute i vår natur och närmiljö när tillfälle ges. I skogen ställs barnen inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Vi tar vara på naturens växlingar genom att åka stjärtlapp och bygga snögubbar/kojor under vinterhalvåret. Den varmare delen av året ger skogen skön svalka och många saker att upptäcka och utforska.


Utomhusvistelsen ger utöver motorisk träning även förutsättningar att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt mot djur, växter, natur och miljö. Leken utomhus ger möjlighet till roliga, gemensamma äventyr som stärker gruppkänslan och gemenskapen.